FANDOM

Pregunta en One Piece Respuestas

En el anime es asi: 1º Nami 2º Alvida 3º Rika 4º Ririka 5º Kuina 6º Makino 7º Kaya 8º Moody 9º Bellmere 10º Nojiko 11º Yu 12º Tashigi 13º Carol Masterson 14º Carmen 15º Apis 16º Nefertari Vivi 17º Miss Friday 18º Miss Monday 19º Miss Catharine 20º Miss Valentine 21º Nico Robin 22º Miss Goldenweek 23º Kureha 24º Nefertari Titi 25º Paula (Miss Doublefinger) 26º Miss Merry Christmas 27º Miss Father's Day 28º Hina 29º Kodama 30º Isoka 33º Lily 34º Muret 35º Mani 36º Tsuru 37º Amazon 38º Conis 39º Aisa 40º Herb 41º Mousse 42º Isa 43º Jessica 44º Kobato 45º Porche 46º Shelly (Yegua) 47º Gina 48º Kokoro 49º Chimeney 50º Califa 51º Mozu 52º Kiwi 53º Gatherine 54º Nico Olvia 55º Abi 65º Aunt 66º Arabelle 67º Lilo 68º Victoria Cindry 69º Perona 70º Lola 71º Lina 72º Sayo 73º Keimi 74 Shakky 75º Shalulia Sei 76º Jewelry Bonney 77º Marie 78º Pascia 79º Margaret 80º Boa Hancock 81º Boa Sandersonia 82º Boa Marigold 83º Ran 84º Daisy 85º Cosmos 86º Rindou 87º Nyon 88º Sweet Pea 89º Alephanda 90º Kikyou 91º Belladona 92º Blue Fan 93º Nerine 94º Poppy 95º Pansy 96º Enishida 97º Domino 98º Yoko 99º Sadi 100º Bellet 101º Emporio Ivankov (mujer) 102º Catarina Devon 103º Elmy 104º Whitey Bay 105º Curly Dadan 106º Ahho Zurako 107º Kasa 108º Chocolat 109º Cocoa 110º Ichika 111º Nika 112º Sanka 113º Yonka 114º Ni-Yonka 115º Ishilly 116º Kairen 117º Hiramera 118º Seira 119º Mero 120º Shyarly 121º Shirahoshi 122º Otohime 123º Charlotte Linlin 124º Monet 125º Mocha 126º Ally 127º Ginko 128º Baby 5 129º Jora 130º Sugar 131º Violet 132º Rebecca 134º Esta La mujeres que no he puesto es porque no han salido en el anime, aparecen en peliculas, Ovas, Episodios especiales o mini historias